Historie Království

Goto down

Historie Království

Příspěvek pro Admin za Sat Jul 02, 2016 5:10 pmPočátek

První kdo se na tomhle kontinentu objevily byly staré rasy. Někdo říká že je vytvořily samy bohové oni samy však ví že je vytvořila stejná síla jako bohy. První rasy neměli nijak zvlášť v oblibě budovat ale spíše byli a dělali si svoje. . Enti se starali spolu se satyry o přírodu, vodní panny o moře a goblinové obývali hory spolu s koboldy. Některé rasy jako upíři a draci byli více jako mladé rasy. Tito žily pro sebe chamtivě, upíři lovili zvířata a draci se zabíjeli mezi sebou pro čest a sílu což je přivedlo téměř na pokraj vyhubení  které přišlo až časem.  

Mladé rasy.

V tomhle čase přišli mladé rasy jmenovitě Elfové a Trpaslíci. Nikdo neví kdo přesně byl tou první rasou ovšem obě se dali jinými cestami. Elfové stejně jako satyři či enti měli zájem o přírodu narozdíl od nich to byli ale spjatá civilizace která budovala a učila se. Udělali první města v korunách stromů a v hlubokých lesech.  Narazily na enty a satyry a zpočátku váhavý vztah a rozlišná mluva je od sebe odrazovali léta však minula a tyto rasy našli společnou řeč a začli žíti v harmonii. Tyto staré rasy jim poté předali magii. Sílu daleko přesahující chápání těchto mladých ras a to byla chvíle kdy se vše nabralo nečekaný směr.  Rasa pyšná a plná harmonie se změnila. Chamtivost a touha po moci zlomila pouta mezi těmito rasami zatímco satyrové a enti se snažili přírodu zachovat elfové ji chtěli přetvořit k obrazu svému.  Byli tací kteří byli na straně Entů a Satyrů a zde došlo k prvnímu rozlišení Elfů. Na elfy lesní a elfy vysoké. Lesní elfové se ještě dále měnily na Elfy sněžné atd., ale žádný z těchto ras nedosáhla velikosti které Vysocí elfové dosáhli.Lidé v této době byli ještě pouhé opice.

Pád Elfů

Vysocí elfové začali být posedlí magii. Byla to pro ně jako droga a nedokázali se jí nabažit. Dělali velké věci a přetvářeli pomocí magie přírodu a prostor dle své libosti. Jejich magie daleko přesáhla magii starých ras a elfové chtěli víc a víc. Města a knihovny které postavily se nedokáže rovnat ničemu co lidské oko kdy spatřilo ovšem čím větší byla jejich pýcha tím horší byl nakonec jejich pád.  Vysocí Elfové, poté co překonali všechny staré rasy, věděli že jsou jen krůček od toho překonat i samotné bohy. Hledali odpověď jak bohy překonat. Chtěli dojít do země kde bohové jsou chtěli otevřít bránu do nebe. Pomocí silné magie roztrhli samotný prostor a to bylo poprvé kdy roztrhli brány „Iora“ jiné dimenze. Vypustili na svět démony a různé nestvůry. Nikdo neví jak přesně se povedlo vysokým elfům zavřít bránu jelikož žádný vysoký elf tu událost nepřežil.

Trpasličí civilizace

Trpaslíci po příchodu na tuhle zemi měli své vlastní problémy. Narozdíl od Elfů nehledali magii ale byli spíše zaujatí technologii. Budovali hluboko do podzemí kde vytvořili obrovské podzemní komplexi pod horami. Ovšem nebyli jediní obyvatelé těchto komplexů. Goblinové. Podobně jako trpaslíci i oni těžili pod horami ale z jiného důvodu. Alheirit. Vzácný kov který potlačoval magické účinky, lehký jako pírko a tvrdý jako diamant. Goblinové tento kov měli jako modlu. Doslova jim byli posedlý. Trpaslíci na něj narazili sami o sobě a poznaly jeho cennost. Když uviděli kolik Goblinové vlastní tohoto kovu a jak je vzácný četné boje a války se vedly mezi těmito rasami a všechny kolonie dopadly stejně. Trpaslíci prohráli. Zachránili se zasypáním spodních dolů a obětovali u toho mnoho bratrů. Díky své ješitnosti dovedly svůj druh napokraj vyhynutí. V dnešní době jsou jen malá města pod Skalnatými horami a Trpaslíci se živý obchodem.

Evoluce


Příchod, nebo evoluce, ostatních ras následovala uzavření brány Iory. Někdo říká že evoluce byla způsobena právě Iorou a druhá teorie  tomu odporuje a říká že to byl přirozený proces. Tak či onak se různá zvířata vyvinula na vyší formu života. Začala myslet a tvořit po čase vyvinuli řeč a počátky civilizace byli na světě. Mágové tvrdí že tento proces byl značně urychlen právě otevřením bran Iory Tyto rasy byly velmi početné. Argoniáni osidlili bažiny a nikdy se příliš nerozrůstali.  Khajitové zase migrovali pryč z Theyi na jich do step za Hranici kde žijí dodnes. Taureni osídlily vrcholky Skalnatých hor a s lidmi, stejně jako Argoniáni obchodovali a měnili suroviny. Vlkodlaci a lidé měli k sobě nejblíže. Bylo to zapříčiněno z toho důvodu že evoluce Vlkodlaků přišla mnohem později než evoluce opic. Lidé dokázaly předchůdce vlkodlaků, vlky, ochočit darovali jim domov a jídlo. Proto když přišla evoluce tak tato rasa byla lidem velmi zavázána a učila se od nich. Někteří lidé však vlkodlaky mají stále zafixované jako své podřízené a sluhy což se Vlkodlakům nelíbí. Často se tato rasa setkává z rasismem ovšem pouta s lidmi nepřetrhala. Existují i divocí vlkodlaci, takový kteří se vyvnuli z vlků v přírodě a ti mají vlastní kulturu a nevěří lidem a pohrdají těm kteří se lidem podřídili . Žijí v Drelmu a v Deepwoodu.

Historie Lidí

Lidé měli nejbohatší historii ze všech ras a jejich civilizace. Po pádu vysokých elfů to byli oni kdo vytvořili kolébku civilizace a učili se od trpaslíků a ze střípků které zanechali Elfové. Od těchto střípků se naučili magii, ovšem učení z třetí ruky nebylo ono a proto nikdy nedosáhly takových výšin jako vysocí elfové.  Mágové v té době se semkli za úkolem rozluštit tyto zachovalé texty a tak vznikla Citadela. Od trpaslíků se naučili základní mechaniku, páku, kladku či kolo což jim pomohlo přeskočit mnoho let vývoje ovšem trpaslíci se nikdy nepodělily o své parní stroje neboť i  u nich to byla vzácnost je vytvořit tohle taktéž byla doba kdy bohové měli největší vliv. Lidé se k nim začali modlit, nebyli první rasou jelikož lesní elfové se modlili k přírodě, byli však první rasou kteří se modlili téměř ke všem božstvům.

Sjednocení

První 4 města vyrostla do měst hlavních a vytvořili se městské státy. Tyto státy byli Callenhad, Albien, Alberon a Claremont. Státy mezi sebou dlouho bojovali o území vyrovnané silou vůči sobě nikdo neměl navrch dokud nedošlo k Alianci mezi Alberonem a Albienem.Dva státy využili své pozice a válka byla vyhrána a vznikl první stát. Poté se situace uklidňovala dalších 100 let během které byli četné roztržky, mnoho rebelií a civilních válek, několikrát se odpojil Callenhad a pak Albien chtěl titul hlavního města, když konečně zavládl nějaký tem řád.

Nájezdníci a pád Severu

Během těhle válek si Normané, lidé ze severu odloučili od království. Jejich život byl nezávislí na království. Nechtěli se klanět lordům a krále neuznávali. Severně od Albienu měli tyhle kmeny velký počet a což se nově založenému království moc nelíbilo. A tak když padla kosa na kámen a král si přišel vyžádat oddanost těhle kmenů byla mu ukázána jen ocel a krev. Valná většina království je měla za divochy, a nebyli daleko od pravdy, a tak se semknout vůči nim nebyl problém. Ovšem partizánské taktiky a krvelačnost a boj do posledního muže byli silou těchto seveřanů. Když boje byli dlouhé a pro seveřány vypadali velmi špatně několik kmenů se rozhodlo pokleknout před králem a ukočnit tak tuhle genocidu. Další však nenávist proudila v žilách. Odešli na sever, za hory a později osídlili ostrovy a jejich potomci tam žijí dodnes.

Stagnace

Po nějaké té době se pokrok zastavil a mohli jste vypozorovat jen mírné krůčky kupředu z železa se stala ocel a hradby se tyčili do větší výšky ale nic závratného. Tehdy byl také největší nárůst lidí. Díky relativnímu míru došlo k zastavení potyček a lidé se dožívali většího věku a bylo více dětí a podobně.  To byla doba kdy se lidé přestali modlit, lépe řečeno modliteb bylo tolik že nedostali odpovědi. Lidé začali pochybovat o bozích. Naneštěstí přišel mor který téměř vyhladil Angelwood a napadl i další velká města a poté přišli nájezdy Normanů, kteří pustošili města jako Claremont. Lidé přestali spoléhat na bohy a udeřili vlastní silou. S morem se vypořádali a Normany porazili. Na bohy tím ale zapomněli. V Angelwoodu však ne. Tam se věřilo že mor odstranily bohové a ne alchymisti a jejich přípravky. Komunita se semkla a byla jedinou která stále věřila.

Válka

Následuje období kdy lidé bojovali s Elfy. Vše to začalo kvůli věci prosté jako bylo dřevo. Dřevo na stavbu lodí se již od nepaměti dováželo od rodu Whitesendů a les Bleakwood byl trvalím zásobitelem toho nejlepšího dřeva vůbec. Dokud na něj ovšem nepadla kletba a věci uvnitř lesa nezačli být až příliš nebezpečné a krvelačné. Být tedy bez dřeva na kvalitní lodě či štíty byl problém. Ovšem les Drelm a jeho dřevo, dřevo které bylo přijmo dokonalé ke stavbě lodí, byla věc jiná. Drelm byl les magický, přezdívá se mu také les "první "jelikož zde sídlili první Satyři a Enti, a jeho dřevo daleko přesáhlo kvalitu toho v Bleakwoodu. Dřevo téměř nehnilo i roky poté co někdo setnul strom a proto bylo vše po čem království toužilo a jako náhrada to bylo více než adekvátní. Nejen to ale luky z tohoto dřeva dostřelili mnohonásobně dál než obyčejné luky. Jediné co jim bránilo v setnutí těchto stromů byli Elfové. Krvavé vojny se pro toto dřevo svedli a trvaly téměř 10 let. Království mělo mnohonásobnou převahu a na otevřeném prostranství by elfy rozdrtilo, jenže ti nikdy z lesa nevyšli. Kdežto když rytíře poslali do lesa tak mechy činili rytíře pomalými a byli na ráně pro elfské lukostřelce. Království vědělo že nemá naději vyhrát aniž by les zachránilo a vypálit les by bylo v rozporu s celou válečnou snahou a tak intenzivní boje ustali. Království udělalo to že kolem lesa postavilo strážní věže. Technicky tato válka pokračuje dodnes i když v ní nikdo nebojuje. Čas od času nějaká družina se snaží probojovat lesem někdy zase Elfové zboří strážní věže a podobně. Ovšem ani jedna ze stran už nepořádá bitvy jako kdysi.

Současnost

Současný stav království je opravdu jiný než tomu bývalo zažívá se relativní klid ovšem ve vzduchu je velmi mnoho hrozeb a je daleko od šťastného. Není to tak dlouho co byl mor a lidé se z něj teprve teď dostali. Na místech jako Callenhad zavládla kriminalita a je to centrum všech zlodějů. Elfové jsou stranou jak jen to jde a ostatní rasy, až na vlkodlaky, se moc nepletou do lidských konfliktů. Různé cechy jsou na rozkvětu včele s Řádem modré růže či s Hraničáři ovšem žádná z těchto organizací není bez svých vnitřních problémů. Arcaneum, nebo chcete-li Citadela je na tom lépe než kdy jindy, ovšem historie nás naučila že čím větší moc tím horší jsou následky. A aby toho nebylo málo Normané byli spatřeni a vypadá to že by se znovu mohla strhnout válka.avatar
Admin
Admin

Poèet pøíspìvkù : 437
Join date : 16. 01. 15

Character sheet
Charakter:
Dovednosti:
DovednostiHodnota
Síla
Obratnost
Tělesná zdatnost
Inteligence
Charisma
Síla vůle
Vnímání
Štěstí

Život:
0/0  (0/0)

Zobrazit informace o autorovi http://ftrpg.forumczech.com

Návrat nahoru Goto down

Návrat nahoru


 
Povolení tohoto fóra:
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru